Usvajanje veština u oblasti usluga

precizne poljoprivrede vođene podacima

WIDESPREAD-05-2017 – TWINNING Horizon2020 projekat

DRAGON projekat ima za cilj da prevaziđe jedan od glavnih izazova precizne poljoprivrede (PP) – nisku stopu usvajanja PP tehnologija i praksi, pogotovo u odnosu na upotrebu velikih podataka (big data) u poljoprivredi.

DRAGON REŠENJE:

NAUČNI CILJEVI DRAGON PROJEKTA SU:

Unapređenje dugoročnih naučnih i tehnoloških kapaciteta istraživača BioSensa u izvođenju analiza višedimenzionalnih podataka iz različitih izvora, uključujući podatke poreklom iz:

 

1) satelita i mobilnih telefona

 

2) IoT (Internet Of Things)

 

3) fenomike

 

4) genomike

 

5) metagenomike

Trening i podrška razvoja karijere mladih istraživača u PP vođenoj podacima, kao i otvaranje prilika za dalji karijerni razvoj unutar Instituta BioSens, kao i partnerskih institucija: Univerziteta Vageningen (Holandija) i Agri-EPI Centra (Velika Britanija).

Stvaranje ekosistema za razvoj PP vođene podacima kroz obezbeđivanje resursa u oblasti poljoprivrede i informacionih sistema.

Unapređenje komunikacijskih veština istraživača BioSensa u prenosu složenog tehničkog znanja i relevantne legislative unutar PP sektora investitorima i lokalnoj nenaučnoj zajednici radi ostvarivanja bolje diseminacije/difuzije koja će voditi ka usvajanju inovativnih rešenja proisteklih unutar PP vođene podacima.

CILJEVI PROJEKTA ĆE BITI OSTVARENI KROZ IMPLEMENTACIJU 5 RADNIH PAKETA (RP):

1: Upravljanje projektom

2: Unapređenje naučne i tehničke stručnosti BIOS-a u oblasti PP

3: Unapređenje komunikacijskih veština BIOS-a u oblasti PP

4: Diseminacija

5: Ispunjavanje etičkih zahteva

DRAGON VESTI:

DRAGON ML HACKATHON: Plant your code uspešno završen

25-27. novembar 2021

Institut BioSens je oganizovao online hakaton u trajanju od 48 sati, za 8 timova tj. 22 takmičara, sa ciljem da se primeni mašinsko učenje u savremenoj poljoprivredi kroz rad na klasifikaciji useva, uz pomoć satelitskih i drugih podataka. Koristeći Jupyter hub i Kaggle, pratili smo rad takmičara, koji su imali prilike da im mentori budu mladi istraživači sa DRAGON projekta. Tri pobednička tima su Jovini zmajići, Plant power i PMF Geoinformatika. Čestitamo!

ONLINE RADIONICA O METAGENOMICI ZA ZDRAVIJE ZEMLJIŠTE

15. novembar 2021

Uzeli smo učešće u ovogodičnjem virtuelnom Poljoprivrednom sajmu, gde su u petak 18.12. 2020 mladi istraživači Instituta BioSens iz Centra za informacione tehnologije, uključeni na DRAGON projektu, predstavili svoje rezultate. Info-dan za farmere je uključio predavanja o ranoj predikciji prinosa pšenice od strane Željane Grbović, monitoringu i mapiranju useva od strane Dragane Blagojević kao i u upotrebi satelita u savremenoj poljoprivredi od strane Branislava Pejaka.

Info-dan za farmere na online Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

Dec 14-23 2020

Uzeli smo učešće u ovogodičnjem virtuelnom Poljoprivrednom sajmu, gde su u petak 18.12. 2020 mladi istraživači Instituta BioSens iz Centra za informacione tehnologije, uključeni na DRAGON projektu, predstavili svoje rezultate. Info-dan za farmere je uključio predavanja o ranoj predikciji prinosa pšenice od strane Željane Grbović, monitoringu i mapiranju useva od strane Dragane Blagojević kao i u upotrebi satelita u savremenoj poljoprivredi od strane Branislava Pejaka.

U organizaciji Agri-EPI centra iz Škotske, odražana je online radionica na temu “Daje sa na znanje: kako da prenesete svoju naučnu priču”

Nov 26 2020

gde su mladim istraživačama sa Instituta BioSens prenesena znanja i iskustva u oblasti komunikacije naučnih rezultata od strane Dr Mišel Vilson, eksperta za transfer znanja u SEFARI mreži i Džejn Smirnecki, menadžera za komunikacije u Agri-EPI centru

Webinar on MOOCs and WageningenX

Jul 9 2020

Naučnici i medijski stručnjaci sa Univerziteta Vageningen održali su vebinar namenjen istraživačima sa Instituta BioSens koji su na DRAGON projektu na temu stvaranja edukativnog online sadržaja koji bi se mogao koristiti za platforme za onlajn kurseve poput edX.

DATADRAGON

Dec 1 2019

DRAGON Trening Škola sa temom Nauka o podacima za potrebe poljoprivrede i sigurnosti hrane zajedno sa B2B sastankom je održana u Novom Sadu u Institutu BioSens. Želeli bismo da se zahvalimo svim polaznicima i predavačima koji su učestvovali u Trening Školi!

DATADRAGON

Sep 20 2019

Treći projektni sastanak je održan na Univerzitetu Strathclyde u Glazgovu od 10. do 12. septembra 2019, zajedno sa posetom jednoj od prvih Agri-EPI oglednih farmi koje su postavljene radi istraživanja i razvoja.

DATADRAGON

Nov 12 2018

Drugi sastanak DRAGON projekta biće održan od 11. do 13. februara 2019. na Institutu BioSens, uz posetu eksperata iz Univerziteta Vageningen i Agri-EPI Centra.

DATADRAGON

Okt 29 2018

Prvi DRAGON sastanak je održan 29. i 30. oktobra 2018. na Institutu BioSens, Univerzitet u Novom Sadu.

PARTNERI:

EU