Galerija

FOTOGRAFIJE SA TREĆEG PROJEKTNOG SASTANKA KOJI JE ORGANIZOVAO AGRI-EPI CENTAR

10-12. septembar 2019. godine

Drugi projektni sastanak sa posetom eksperata iz AGRIEPI i WU

11-13. februara 2019. godine

Fotografije sa prvog projektnog sastanka (Kick-off), održanog na BioSense institutu

29-30. oktobra 2018. godine