Ključni ljudi

Institut BioSens, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Dr Ivana Gadjanski

Koordinator DRAGON projekta, Pomoćnik direktora za nauku i viši naučni saradnik na Institutu BioSens

Maja Radišić

Menadžer kvaliteta DRAGON projekta, viši asistent na odeljenju za poslovni razvoj.

Vesna Nešković

Vesna je angažovana u BioSense institutu kao projekt menadžer, sa zadacima planiranja, organizacije i izveštavanja o projektnim aktivnostima. Na DRAGON projektu je zadužena za oganizaciju projektnih aktivnosti, koordinaciju između partnera i izveštavanje o sprovedenim aktivnostima. Završila je Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, i govori engleski i poljski jezik.

Dr Sanja Brdar

Menadžer inovacija i vođa WP5, naučni saradnik na Institutu BioSens - vođa Grupe za otkrivanje znanja.

Željana Šarić

Menadžer diseminacije, istraživač u grupi za otkrivanje znanja i student doktorskih studija.

Jelena Ognjenov

Dizajner, ulepšavam stvari za DRAGON.

Dr Oskar Marko

Osoba zadužena za privatnost podataka na DRAGON projektu i vodja WP4. Istraživač-saradnik u Grupi za otkrivanje znanja

Gorana Lisjuk

Službenik za finansije, asistent na odeljenju za poslovni razvoj.

Wageningen Univerzitet i Istraživački Centar, Holandija

Dr Ioannis Athanasiadis

Dipl. inž., dr elektronike i kompjuterskog upravljanja, vanredni profesor u grupi za informacione tehnologije na WU, kontakt osoba za WU na DRAGON projektu.

Dr Sjoukje Osinga

Vanredni profesor, radi u oblasti kompleksnih adaptivnih sistema na WU. Član je Wageningen SiLiCo Centra, virtuelnog centra koji služi kao portal za ekspertizu WU za modeliranje složenih sistema kroz simulacije bazirane na agentima.

Christos Pylianidis

Student doktorskih studija na WU. Studirao je elektrotehniku i kompjutersko inženjerstvo na Demokritus Univerzitetu u Trakiji. Ineresovanja su mu mašinstvo i precizna poljoprivreda.

Agri-EPI Centar, Velika Britanija

Dave Ross

(BSc Hons, PDip, AMIMechE, AIAgrE, AMIFST, FRAgS) je izvršni direktor Agri-EPI Centra, koji je fokusiran na precizne tehnologije i inženjerska rešenja. Koordinator je razvoja centra na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Gavin Dick

Gavin je stekao široko iskustvo u poljoprivredi upravljajući velikim poljoprivrednim gazdinstvom u Aberdinširu, gde su gajene žitarice, semenski krompir, svinje, živina i 650 krava muzara. Mleko je prikupljano robotizovanim sistemom za mužu i korišćeno u industriji sladoleda.

Prof. Ivan Andonovic

Stručni saradnik Agri-EPI Centra, koji zahvaljujući bliskom poslovnom odnosu sa Strathclyde Univerzitetom, učestvuje u ime obe institucije.

Dr Christos Tachtatzis

Predavač na Strathcyde Univerzitetu i dobitnik prestižne Chancellor’s stipendije.

Yoni van Breukelen

Marketing menadžer Yoni rukovodi marketinškim i komunikacijskim aktivnostima u cilju ojačavanja prisustva Agri-EPI Centra u okviru britanske i medjunarodne industrije u AgTek sektoru. Poljoprivreda je novi sektor za Yoni, u kom primenjuje svoje široko iskustvo iz oblasti Marketinga i Komunikacija, stečeno tokom rada sa kompanijama koje se bave različitim specijalizovanim b2b (engl. business-to-business) uslugama u različitim industrijskim sektorima kao što su: ljudski resursi, informacione tehnologije, visoko obrazovanje.

SHAMAL MOHAMMAD

Dr Shamal Mohammed je vodeći ekspert na polju digitalne poljoprivrede. Posebno je posvećen radu koji uključuje transformacije industrije kroz razvoj inovativnih praktičnih rešenja, koristeći pametne tehnologije da bi se pomoglo farmerima i proizvođačima da optimizuju proizvodnju hrane i smanje negativne klimatske i ekološke uticaje.