Redosled aktivnosti

Lansiranje projekta

oktobar 2018. godine

Prvi projektni sastanak

January 11, 2019

Prvi projektni sastanak

Rezultat MS1

Read more

Plan upravljanja kvalitetom

January 11, 2019

Plan upravljanja kvalitetom

Deliverabla D1.1 – Radni paket WP1

Read more

Istorija recenziranih publikacija

January 11, 2019

Istorija recenziranih publikacija

Deliverabla D1.6 – Radni paket WP1

Read more

Plan DRAGON-a za ekploataciju i diseminaciju rezultata (Plan for the Exploitation and Dissemination of Results, PEDR)

January 11, 2019

Plan DRAGON-a za ekploataciju i diseminaciju rezultata (Plan for the Exploitation and Dissemination of Results, PEDR)

Deliverabla D5.1 – Radni paket WP5 & Rezultat MS9

Read more

Zaštita ličnih podataka (Protection of Personal Data, POPD)

January 11, 2019

Zaštita ličnih podataka  (Protection of Personal Data, POPD)

– ispunjen zahtev br. 2 Deliverabla D4.1 – Radni paket WP4 & Rezultat MS12

Read more

Drugi projektni sastanak sa posetom eksperata iz Agri-EPI i WU

February 22, 2019

Drugi projektni sastanak sa posetom eksperata iz Agri-EPI i WU

11-13. februar 2019. godine

Read more

Prva verzija plana za upravljanje podacima (Data Management Plan, DMP)

April 10, 2019

Prva verzija plana za upravljanje podacima (Data Management Plan, DMP)

Deliverabla D1.2 – Radni paket WP1

Read more

TREĆI PROJEKTNI SASTANAK ODRŽAN NA UNIVERZITETU STRATHCLYDE U GLAZGOVU SA POSETOM JEDNOJ OD PRVIH AGRI-EPI OGLEDNIH FARMI

September 20, 2019

TREĆI PROJEKTNI SASTANAK ODRŽAN NA UNIVERZITETU STRATHCLYDE U GLAZGOVU SA POSETOM JEDNOJ OD PRVIH AGRI-EPI OGLEDNIH FARMI

10-12. septembar 2019. godine

Read more