Redosled aktivnosti

Lansiranje projekta

oktobar 2018. godine

Prvi projektni sastanak

October 29, 2018

Prvi projektni sastanak

Rezultat MS1

Plan upravljanja kvalitetom

November 30, 2018

Plan upravljanja kvalitetom

Deliverabla D1.1 – Radni paket WP1

Istorija recenziranih publikacija

November 30, 2018

Istorija recenziranih publikacija

Deliverabla D1.6 – Radni paket WP1

Plan DRAGON-a za ekploataciju i diseminaciju rezultata (Plan for the Exploitation and Dissemination of Results, PEDR)

December 31, 2018

Plan DRAGON-a za ekploataciju i diseminaciju rezultata (Plan for the Exploitation and Dissemination of Results, PEDR)

Deliverabla D5.1 – Radni paket WP5 & Rezultat MS9

Zaštita ličnih podataka (Protection of Personal Data, POPD)

December 31, 2018

Zaštita ličnih podataka  (Protection of Personal Data, POPD)

– ispunjen zahtev br. 2 Deliverabla D4.1 – Radni paket WP4 & Rezultat MS12

Drugi projektni sastanak sa posetom eksperata iz Agri-EPI i WU

February 11, 2019

Drugi projektni sastanak sa posetom eksperata iz Agri-EPI i WU

Novi Sad

Prva verzija plana za upravljanje podacima (Data Management Plan, DMP)

March 31, 2019

Prva verzija plana za upravljanje podacima (Data Management Plan, DMP)

Deliverabla D1.2 – Radni paket WP1

TREĆI PROJEKTNI SASTANAK ODRŽAN NA UNIVERZITETU STRATHCLYDE U GLAZGOVU SA POSETOM JEDNOJ OD PRVIH AGRI-EPI OGLEDNIH FARMI

September 10, 2019

TREĆI PROJEKTNI SASTANAK ODRŽAN NA UNIVERZITETU STRATHCLYDE U GLAZGOVU SA POSETOM JEDNOJ OD PRVIH AGRI-EPI OGLEDNIH FARMI

Glazgov

Periodični izveštaj o naučno-tehnološkoj mobilnosti-godina 1

September 30, 2019

Periodični izveštaj o naučno-tehnološkoj mobilnosti-godina 1

Deliverabla D2.1 – WP2

DOGAĐAJI – GODINA 1

September 30, 2019

DOGAĐAJI – GODINA 1

Deliverabla D4.6 – WP4

DRAGON INFO DAY ODRŽAN NA INSTITUTU BIOSENSE OKUPIO ISTRAŽIVAČE I OSNIVAČE AGTECH STARTAPA

November 20, 2019

DRAGON INFO DAY ODRŽAN NA INSTITUTU BIOSENSE OKUPIO ISTRAŽIVAČE I OSNIVAČE AGTECH STARTAPA

Novi Sad

DRAGON LETNJA ŠKOLA I B2B SASTANAK ODRŽANI U INSTITUTU BIOSENS U NOVOM SADU.

November 27, 2019

DRAGON LETNJA ŠKOLA I B2B SASTANAK ODRŽANI U INSTITUTU BIOSENS U NOVOM SADU.

Rezultat MS5

Prvi periodični izveštaj o komunikacionoj mobilnosti

December 31, 2019

Prvi periodični izveštaj o komunikacionoj mobilnosti

D3.1 – WP3

Prvi izveštaj o alatima i materijalima za diseminaciju

December 31, 2019

Prvi izveštaj o alatima i materijalima za diseminaciju

D4.2 – WP4

Izveštaj o organizaciji i implementaciji letnje škole

January 31, 2020

Izveštaj o organizaciji i implementaciji letnje škole

D2.5 – WP2

Četvrti projektni sastanak održan u Vaheningnenu

February 3, 2020

Četvrti projektni sastanak održan u Vaheningnenu

3-4 februara 2020

Podnet DRAGON izveštaj za prvi izveštajni period

February 29, 2020

Podnet DRAGON izveštaj za prvi izveštajni period

ODRŽAN DRAGON INFO DAN ZA PREDSTAVNIKE DRŽAVNIH INSTITUCIJA U CENTRU ZA PROMOCIJU NAUKE

March 6, 2020

ODRŽAN DRAGON INFO DAN ZA PREDSTAVNIKE DRŽAVNIH INSTITUCIJA U CENTRU ZA PROMOCIJU NAUKE

PRVI IZVEŠTAJ O KOMUNIKACIJI I ORGANIZACIJI ZAJEDNIČKIH DOGAĐAJA

May 29, 2020

PRVI IZVEŠTAJ O KOMUNIKACIJI I ORGANIZACIJI ZAJEDNIČKIH DOGAĐAJA

Deliverabla D3.3 – WP3

PRIHVAĆEN DRAGON SREDNJOROČNI IZVEŠTAJ

June 8, 2020

PRIHVAĆEN DRAGON SREDNJOROČNI IZVEŠTAJ

PETI PROJEKTNI SASTANAK ODRŽAN ONLINE (BIOS)

June 23, 2020

PETI PROJEKTNI SASTANAK ODRŽAN ONLINE (BIOS)

Online radionica – vebinar o online kursevima i WageningenX platformi (WU)

July 9, 2020

Online radionica – vebinar o online kursevima i WageningenX platformi (WU)

Šesti projektni sastanak održan online (BIOS)

September 11, 2020

Šesti projektni sastanak održan online (BIOS)

Periodični izveštaj o naučno-tehnološkoj mobilnosti – Godina 2 (WU)

September 30, 2020

Periodični izveštaj o naučno-tehnološkoj mobilnosti – Godina 2 (WU)

D2.2. – WP2

Drugi periodični izveštaj o komunikacijskoj mobilnosti (Agri-EPI)

September 30, 2020

Drugi periodični izveštaj o komunikacijskoj mobilnosti (Agri-EPI)

D3.2 – WP3

Događaji – Godina 2 (BioSense)

September 30, 2020

Događaji – Godina 2 (BioSense)

D4.7 – WP4

Sedmi projektni sastanak održan online (BioSense)

October 21, 2020

Sedmi projektni sastanak održan online (BioSense)

Online radionica – vebinar o transferu znanja: “Daje sa na znanje: kako da prenesete svoju naučnu priču”

November 26, 2020

Online radionica – vebinar o transferu znanja: “Daje sa na znanje: kako da prenesete svoju naučnu priču”

Info-dan za farmere na online Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu,
14-18.12.2020

December 18, 2020

Info-dan za farmere na online Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, <br/>14-18.12.2020

Osmi projektni sastanak održan online (BioSense)

January 25, 2021

Osmi projektni sastanak održan online (BioSense)

Prezentacija na Twinning project days – “Before and during COVID19”

March 24, 2021

Prezentacija na Twinning project days – “Before and during COVID19”

Deveti projektni sastanak održan online (BioSense)

March 30, 2021

Deveti projektni sastanak održan online (BioSense)

Online radionica – vebinar “Predikcija prinosa” (Wageningen University)

June 21, 2021

Online radionica – vebinar “Predikcija prinosa” (Wageningen University)

Onlajn radionica – webinar Metagenomika za zdravlje zemljišta (AgriEPI Center)

November 15, 2021

Onlajn radionica – webinar Metagenomika za zdravlje zemljišta (AgriEPI Center)

DRAGON ML Hackathon

November 25, 2021

DRAGON ML Hackathon

Plant your code

Izveštaj o naučno-tehnološkim radionicama

November 30, 2021

Izveštaj o naučno-tehnološkim radionicama

D2.4 – WP2

Završni izveštaj o rezidencijalnim programima

November 30, 2021

Završni izveštaj o rezidencijalnim programima

D4.5 – WP4

Plan za upravljanje podacima

November 30, 2021

Plan za upravljanje podacima

D1.3 – WP1

INFO DAN ZA DONOSIOCE ODLUKA: Digitalni servisi za razvoj i monitoring poljoprivrede

December 23, 2021

INFO DAN ZA DONOSIOCE ODLUKA: Digitalni servisi za razvoj i monitoring poljoprivrede

Završni izveštaj o naučno-tehnološkoj mobilnosti

January 31, 2022

Završni izveštaj o naučno-tehnološkoj mobilnosti

Deliverabla D2.3 – WP2

Izveštaj o učešću BIOS istraživača na konferencijama/ISPA dogadjajima

January 31, 2022

Izveštaj o učešću BIOS istraživača na konferencijama/ISPA dogadjajima

Deliverabla D2.6 – WP2

Završni izveštaj o komunikacijskim model dogadjajima tzv. ko-kreacije

January 31, 2022

Završni izveštaj o komunikacijskim model dogadjajima tzv. ko-kreacije

Deliverabla D3.4 – WP3

Završni izveštaj o diseminacijskim alatima i materijalima

January 31, 2022

Završni izveštaj o diseminacijskim alatima i materijalima

Deliverabla D4.3 – WP4

Sastanak za završni izveštaj DRAGON projekta

March 8, 2022

Sastanak za završni izveštaj DRAGON projekta