Škola

U školi ćete učiti o najnovijim primenama mašinskog učenja, skalabilne analitike podataka, deep learning-u, inovacijama u oblasti nauke o podacima u vezi sa fenomikom, kao i o primenama veštačke inteligencije i robotike u poljoprivredi, sve u cilju tzv. food security tj. obezbedjivanja dovoljne količine hrane za rastuću populaciju.

Kada:

25 – 29

Novembar

2019

Gde:

Institut BioSense

Zgrada Rektorata,

Novi Sad

Nauka o podacima ima potencijal za revolucionarne promene u poljoprivredi i rešavanje problema sigurnosti hrane. Da bismo ostvarili taj ambiciozni cilj moramo povezati najsavremenije analitičke metode, poljoprivredne podatke i domensko znanje. DRAGON trening škola pruža jedinstven spoj kurseva iz različitih oblasti nauke o podacima, kao što su mašinsko učenje, veliki podaci, duboko učenje, skalabilna analitika i njihovo povezivanje sa temama kao što su mapiranje i nadgledanje useva, precizna poljoprivreda, fenotipizacija, molekularni podaci, biodiverzitet zemljišta. DRAGON trening škola će okupiti predavače iz vodećih evropskih akademskih institucija: Wageningen University, Strathclyde University; istraživačkih instituta: INRA, VITO, NIOO, IPK- Gatersleben; kompanija i inovacionih centara: Soil Essentials, Dalberg Data Insights, Small Robot Company i Agri-EPI koji će obezbediti kvalitetan sadržaj škole.

Agenda

DAN 1 - Ponedeljak, 25. Novembar 2019: Nauka o podacima kursevi
08:00-08:45
Dobrodošli
Multimedijalna sala, 1. spratu
Multimedijalna sala, 1. spratu
Mašinsko učenje
[početni/srednji]
09:00-10:30
Mašinsko učenje
Christos Tachtatzis, Robert Atkinson, Anastasios Stamoulakatos and
Craig Michie, Strathclyde University
10:30-11:00
Pauza za čaj i kafu
11:00-12:30
Mašinsko učenje
Christos Tachtatzis, Robert Atkinson, Anastasios Stamoulakatos and
Craig Michie, Strathclyde University
12:30-13:30
Ručak
13:30-15:00
Mašinsko učenje
Christos Tachtatzis, Robert Atkinson, Anastasios Stamoulakatos and
Craig Michie, Strathclyde University
15:00-15:30
Pauza za čaj i kafu
15:30-17:00
Pauza za čaj i kafu
Christos Tachtatzis, Robert Atkinson, Anastasios Stamoulakatos and
Craig Michie, Strathclyde University
17:00
Kraj prvog dana
Multimedijalna sala 2. spratu
Multimedijalna sala na 2. spratu
[srednji/napredni]
09:00-10:30
Skalabilna analitika podataka
Ioannis Athanasiadis, Christos Pylianidis
Wageningen University
10:30-11:00
Pauza za čaj i kafu
11:00-12:30
Skalabilna analitika podataka
Ioannis Athanasiadis, Christos Pylianidis
Wageningen University
12:30-13:30
Ručak
13:30-15:00
Skalabilna analitika podataka
Ioannis Athanasiadis, Christos Pylianidis
Wageningen University
15:00-15:30
Pauza za čaj i kafu
15:30-17:00
Skalabilna analitika podataka
Ioannis Athanasiadis, Christos Pylianidis
Wageningen University
17:00
Kraj prvog dana
DAN 2 - Utorak, 26. Novembar 2019: Nauka o podacima kursevi
Multimedijalna sala 1. spratu
Duboko Učenje
[srednji/napredni]
09:00-10:30
Duboko Učenje
Christos Tachtatzis, Robert Atkinson, Anastasios Stamoulakatos and
Craig Michie, Strathclyde University
10:30-11:00
Pauza za čaj i kafu
11:00-12:30
Duboko Učenje
Christos Tachtatzis, Robert Atkinson, Anastasios Stamoulakatos and
Craig Michie, Strathclyde University
12:30-13:30
Ručak
13:30-15:00
Duboko Učenje
Christos Tachtatzis, Robert Atkinson, Anastasios Stamoulakatos and
Craig Michie, Strathclyde University
15:00-15:30
Pauza za čaj i kafu
15:30-17:00
Duboko Učenje
Christos Tachtatzis, Robert Atkinson, Anastasios Stamoulakatos and
Craig Michie, Strathclyde University
17:00
Kraj drugog dana
Multimedijalna sala 2. spratu
Multimedijalna sala na 2. spratuyVeliki podaci
[početni/srednji]
09:00-10:30
Veliki podaci
Ioannis Athanasiadis, Christos Pylianidis
Wageningen University
10:30-11:00
Pauza za čaj i kafu
11:00-12:30
Veliki podaci
Ioannis Athanasiadis, Christos Pylianidis
Wageningen University
12:30-13:30
Ručak
13:30-15:00
Veliki podaci
Ioannis Athanasiadis, Christos Pylianidis
Wageningen University
15:00-15:30
Pauza za čaj i kafu
15:30-17:00
Veliki podaci
Ioannis Athanasiadis, Christos Pylianidis
Wageningen University
17:00
Kraj drugog dana
DAN 3 - Sreda, 27. Novembar 2019: Predavanja po pozivu
08:55
Dobrodošli
Multimedijalna sala 2. spratu
09:00-10:15
Inovativni podaci za bezbednost hrane: Više od istraživanja i razvoja
Damien Jacques, Dalberg Data Insights, Belgium
10:15-10:45
Pauza za čaj i kafu
12:00-13:00
Mapiranje useva i osmatranje iz svemira
Kristof Van Tricht, VITO, Belgium
10:15-10:45
Ručak
13:00-14:15
Primena Dubokog Učenja u poljoprivredi, stočarstvu i ribarstvu
Gert Kootstra, Wageningen University & Research, The Netherlands
14:15-14:30
Pauza za čaj i kafu
14:30-15:45
KORE - online precision farming platform
Jim Wilson, SoilEssentials, UK
Sala Senata, 1. spratu
16:00-18:00
B2B sastanak
BioSense, VITO, Dalberg, WUR, NIOO, IPK- Gatersleben, INRA, SoilEssentials, Agri-EPI, Strathclyde
Hol u prizemlju
16:00-18:00
Primena Virtuelne realnosti u poljoprivredi - demo sesija
HTC, Belgrade
DAN 4 - Četvrtak, 28. Novembar 2019: Predavanja po pozivu
Multimedijalna sala 2. spratu
09:00-10:15
Razumevanje biodiverziteta zemljišta i njegov funkcionalni značaj
Emilia Hannula, NIOO, The Netherlands
10:15-10:45
Pauza za čaj i kafu
10:45-12:00
Molekularni mehanizmi pojave fenotipova u usevima
Jedrzej Szymanski, IPK- Gatersleben, Germany
12:00-13:00
Ručak
13:00-14:15
Korišćenje visokopropusnih platformi za fenotipiziranje u istraživanju useva
Frédéric Baret, INRA, France
14:15-14:30
Pauza za čaj i kafu
14:30-15:45
Inteligentne leteće mašine koje opažaju mirise i vide kao farmer!
João Valente, Wageningen University & Research, The Netherlands
16:00-17:15
Veštačka inteligencija i robotika u poljoprivredi
Ben Scott-Robinson, Small Robot Company, UK
Hol u prizemlju
17:15-18:30
Primena Virtuelne Realnosti u poljoprivredi – demo sesija
HTC Beograd
Koktel sa ciljem umrežavanja
DAN 5 - Petak, 29. Novembar 2019: GRUPNI RAD POLAZNIKA ŠKOLE =MODEL- HAKATON
Multimedijalna sala na 1. i 2. spratu + BioSens sala za sastanke na 3. spratu
08:30
Prezentacija zadataka za model-hakaton od strane mentora
09:00-10:30
Podela učesnika po grupama, početak rada
10:30-11:00
Pauza za čaj i kafu
11:00-12:30
Rad po grupama
12:30-13:30
Ručak
13:30-15:00
Rad po grupama
15:00-15:30
Pauza za čaj i kafu
15:30-16:45
Rad po grupama
17:00-18-00
Prezentacija rezultata, konačna diskusija i dodela sertifikata polaznicima

Govornici

Damien Jacques
Emilia Hannula
Gert Koostra
Jedrzej Jakub Szymanski
Joao Valente
Kristof Van Tricht
DR-CHRISTOS-TACHTATZIS
Christos Tachtatzis
Robert Atkinson 2
Robert Atkinson
Prof Craig Michie
Craig Michie
Shamal Mohammed-2
Shamal Mohammad
Jim
Jim Wilson
Ben-and-Rachel
Ben Scott Robinson
Frédéric-Baret
FRÉDÉRIC BARET
Anastasios-Stamoulakatos
Anastasios Stamoulakatos
Ioannis
IOANNIS ATHANASIADIS
Dr-Sjoukje-Osinga
SJOUKJE OSINGA
CHRISTOS PYLIANIDIS

Izabrani kandidati će dobiti poziv za besplatno učešće u školi