Politika privatnosti

Datum stupanja na snagu: 19. decembar 2018. godine

Politika Privatnosti koja je pred vama opisuje podatke prikupljane i obrađivane dok koristite DRAGON sajt. Takođe, objašnjava na koji način se Vaši lični podaci koriste, dele i na koji način su zaštićeni, kakvi su Vaši izbori kada su u pitanju Vaši lični podaci, kao i način na koji nas možete kontaktirati. DRAGON (“mi”, ”nas” ili ”naše”) upravlja internet stranicom https://datadragon.eu (“Usluga”).

 

Vaše podatke koristimo u cilju pružanja i poboljšanja Usluge. Korišćenjem Usluge, slažete se sa prikupljanjem i korišćenjem podataka koji su u skladu sa ovom Politikom. Termini korišćeni u ovoj Politici Privatnosti imaju potpuno ista značenja kao u našim Uslovima i Odredbama dostupnim na https://datadragon.eu, osim ako to nije drugačije definisano u ovoj Politici Privatnosti.

 

 

1.1. VRSTE PRIKUPLJENIH PODATAKA

 

Lični Podaci: Dok koristite našu uslugu, možemo od Vas zatražiti da nam dostavite određene lične podatke kako bismo Vas mogli kontaktirati ili identifikovati (“Lični Podaci”). Lične identifikacione informacije uključuju:

 

 • E-mail adresu
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Adresu, poštanski broj, grad, pokrajinu, državu.

 

Podaci o Upotrebi: Možemo prikupljati i informacije o načinu pristupa i korišćenja Usluge (“Podaci o Upotrebi”). Podaci o Upotrebi mogu uključiti informacije poput Vaše Internet Protokol adrese (IP adresa), tipa pretraživača, verziju pretraživača, stranice naše Usluge koje ste posetili, datum i vreme pristupa servisu, kao i vreme provedeno na tim stranicama, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

 

Podaci za praćenje i kolačići: Koristimo kolačiće i njima slične tehnologije za praćenje aktivnosti i čuvanje određenih informacija pri upotrebi naše Usluge. Kolačići su dokumenti sa malim sadržajem podataka koji mogu uključivati anonimni jedinstveni identifikator. Kolačići se sa internet stranice šalju Vašem pretraživaču i skladište se na Vašem uređaju. Tehnologije za praćenje koje se takođe koriste podrazumevaju  internet brojače (engl. beacons), internet oznake (engl. tags), i skripte za prikupljanje i praćenje informacija zarad unapređenja i analize naše Usluge. Možete podesiti Vaš pretraživač tako da odbije sve kolačiće ili da Vas obaveštava kada mu se šalju kolačići. Međutim, ukoliko ne prihvatite korišćenje kolačića, možda nećete biti u mogućnosti da koristite određene delove naše Usluge.

 

Primeri kolačića koje koristimo:

 

 • Kolačići Sesija (engl. Session Cookies). Ovu vrstu kolačića koristimo za rukovođenje našom Uslugom
 • Kolačići Podešavanja (engl. Preference Cookies). Ovu vrstu kolačića koristimo radi pamćenja Vaših izbora i podešavanja
 • Kolačići Bezbednosti (engl. Security Cookies). Ovu vrstu kolačića koristimo u svrhe očuvanja bezbednosti

 

 

1.2. KORIŠĆENJE PODATAKA

DRAGON koristi prikupljene podatke u različite svrhe:

 

 • Za pružanje i održavanje Usluge
 • U svrhu obaveštavanja korisnika o promenama naše Usluge
 • Radi pristupanja interaktivnim funkcijama naše Usluge kada to odlučite
 • Kako bismo obezbedili podršku i zaštitu našim korisnicima
 • Za sprovođenje analiza korisnih informacija radi unapređenja naše Usluge
 • Za nadgledanje upotrebe naše Usluge
 • Radi detekcije, sprečavanja i rešavanja tehničkih problema

 

 

Prenos Podataka: Vaše informacije, uključujući Lične Podatke, mogu se preneti i čuvati na računarima koji se nalaze izvan Vaše pokrajine, države ili druge oblasti nadležnosti Vaše Vlade, gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati. Ako se nalazite izvan Srbije i odlučite da sa nama podelite informacije, molimo Vas da imate na umu da podatke, uključujući i Lične Podatke, prenosimo u Srbiju i tamo obrađujemo. Vaša saglasnost na ovu Politiku Privatnosti praćena predajom takvih podataka, predstavlja Vaš pristanak na njihov transfer.

 

DRAGON će preduzeti sve neophodne korake da obezbedi da Vaši podaci budu sigurno korišćeni i u skladu sa ovom Politikom Privatnosti. Nikakav transfer Vaših ličnih podataka neće biti izvršen bilo kakvoj organizaciji ili državi, osim ako je uspostavljena adekvatna kontrola koja uključuje bezbednost Vaših podataka i drugih ličnih podataka.

 

Otkrivanje Podataka (Pravni Uslovi): DRAGON može otkriti Vaše Lične Podatke ukoliko se smatra da je to neophodno za:

 

 • Saglasnosti sa zakonskim obavezama
 • Žaštitu i odbranu prava ili vlasništva DRAGON-a
 • Sprečavanje ili ispitivanje mogućih nepravilnosti vezanih za Uslugu
 • Zaštitu lične bezbednosti korisnika naše Usluge ili javnosti
 • Zaštitu od pravne odgovornosti

 

1.3. ZAŠTITA I UPRAVLJANJE VAŠIM LIČNIM PODACIMA

Enkripcija i bezbednost: U određenjim okolnostima, koristimo niz tehničkih, administrativnih i organizacionih mera bezbednosti, uključujući šifrovanje i mere overavanja autentičnosti, kako bismo sačuvali bezbednost Vaših ličnih podataka. Uprkos našem trudu, nijedna internet stranica, baza podataka ili sistem nije u potpunosti osiguran i otporan na krađu (engl. hacker proof). Možete pomoći u održavanju bezbednosti Vaših podataka tako što ćete preuzeti nekoliko razumnih koraka kako biste zaštitili Vaše lične podatke od neovlašćenog otkrivanja ili zloupotrebe.

 

Čuvanje Vaših ličnih podataka: Vaše lične podatke čuvamo onoliko dugo koliko je portrebno da se ispune ciljevi opisani u ovoj Politici, osim ako na drugačiji način nije propisano zakonom. Na primer, čuvamo informacije sa Vašeg naloga sve dok imate otvoren DRAGON nalog, ali možemo čuvati istoriju Vaših aktivnosti i duže, kada je to neophodno da bismo ispunili zakonske obaveze.

 

Upravljanje Vašim ličnim podacima: Imate pravo da zatražite: (i) pristup Vašim ličnim podacima; (ii) elektronsku kopiju Vaših ličnih podataka; (iii) izvršite korekciju Vaših ličnih podataka ukoliko je nepotpuna ili netačna; ili (iii) brisanje ili ograničenje Vaših ličnih podataka u određenim okolnostima predviđenih važećim zakonom. U slučaju da smo dobili Vašu saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka, imate pravo da povučete pristanak u bilo kom trenutku. Ukoliko imate zahtev u vezi sa Vašim ličnim podacima koji se ne može izvršiti u postavkama Vašeg naloga, kontaktirajte nas. Više informacija o kontaktiranju možete pronaći u odeljku ‘Kontakt’.

 

Upravljanje sadržajem: Možete zatražiti uklanjanje objavljenog korisničkog sadržaja, ali imajte na umu da uklanjanje možda neće obuhvatiti sve moguće lokacije, kao na primer, sigurnosne kopije (engl. back-up) ili deljenje od strane drugih korisnika inicirane pre uklanjanja.

 

Pravo na povlačenje saglasnosti: Ukoliko ste dali svoju saglasnosti za prikupljanje, obradu i prenos Vaših ličnih podataka, imate pravo da u potpunosti ili delimično povučete svoj pristanak. Kada dobijemo obaveštenje da ste povukli Vašu saglasnost, više nećemo obrađivati Vaše podatke u svrhu(e) na koje ste prvobitno pristali, osim ako ne postoji neka druga zakonska osnova za njihovu obradu.

 

Snabdevač Usluga: Možemo zaposliti treća pravna lica i pojedince kako bismo olakšali pružanje usluga (engl. Servise Providers), za pruženje usluga u naše ime, kao i pružanja usluga radi asistencije u analizi upotrebe naše Usluge. Ova treća lica će imati pristup Vašim ličnim podacima samo da bi izvršavali ove zadatke u naše ime i obavezni su da ih ne otkrivaju ili koriste u bilo koje druge svrhe.

 

Analitika: Možemo koristiti usluge trećih lica za nadgledanje i analizu upotrebe naše Usluge.

 

Gugl analitika (Google analytics): Gugl analitika je usluga veb analitike koju nudi Gugl i koja prati i prijavljue saobraćaj na veb sajtovima. Gugl prikupljene podatke koristi za praćenje upotrebe našeg servisa. Ovi podaci se dele sa drugim Gugl uslugama. Gugl može koristiti prikupljene podatke za kontekstualizaciju i personalizaciju oglasa sopstvene oglašivačke mreže. Možete isključiti mogućnost da svoju aktivnost na servisu stavite na raspolaganju Gugl Analitici tako što ćete instalirati dodatak za isključivanje Gugl Analitike. Dodatrak sprečava da Gugl Analitika JavaScript  (ga.js, analytics.js, and dc.js) da Gugl Analitici deli informacije o Vašoj aktivnosti. Za više informacija u vezi sa praksama privatnosti Gugla potražite na:  https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Linkovi na drugim sajtovima: Naš servis može sadržati linkove drugih sajtova kojima mi ne rukovodimo. Ukoliko kliknete na vezu trećeg lica, bićete upućeni na njihov sajt. Savetujemo Vam da pregledate Politiku Privatnosti svakog sajta koji posetite. Mi ne kontrolišemo, niti snosimo bilo kakvu odgovornost za sadržaj, Politiku Privatnosti ili praksu sajtova ili usluga trećih lica.

 

Privatnost dece: Naše usluge se ne odnose nikome mlađem od 18 godina (“deca”). Nećemo svesno prikupljati lične informacije dobijene od bilo koga mlađeg od 18 godina. Ukoliko ste roditelj ili staratelj i svesni ste da nam je/da su nam Vaše/ Vaša  dete/deca pružili lične podatke, molimo Vas da nas kontaktirate. Ukoliko primetimo da smo prikupili lične podatke od dece bez saglasnosti roditelja, istog momenta ćemo preuzeti korake da te podatke ukonimo sa našeg servisa.

 

Promene Politike Privatnosti: Možemo s vremena na vreme ažurirati našu Politiku Privatnosti. Na ovoj stranici ćemo Vas obaveštavati  o svim mogućim promenama postavljanjem nove Politike Privatnosti. Obavestićemo Vas putem e-mail-a i/ili u vidu istaknutog obaveštenja na našem servisu, pre nego što promena stupi na snagu i “datum stupanja na snagu” bude ažururan na vrhu ove Politike Privatnosti. Preporučujemo Vam da povremeno pogledate ovu Politiku Privatnosti radi bilo kakvih promena. Promene u ovoj Politici Privatnosti stupaju na snagu čim budu objavljene na ovoj stranici.

 

Pitanja i povratne informacije (feedback): Sva pitanja su dobrodošla kao i  komentari i interesovanja u vezi sa ovom Politikom Privatnosti i našom praksom privatnosti. Ukoliko želite dati povratnu informaciju (feedback) ili imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, ili želite ostvariti svoja prava vezana za Vaše lične podatke, molimo Vas da se javite DRAGON službeniku za zaštitu podataka Dr Oskar Marko na oskar.marko@biosense.rs ili putem veb sajta https://datadragon.eu.  Ukoliko želite da priložite žalbu na privatnost , znajte da će ona biti procenjena u cilju pravovremenog i efikasnog rešavanja problema.