UPOTREBA SATELITA ZA DETEKCIJU NAVODNJAVANIH POVRŠINA

Mirjana Radulović

Istraživač-pripravnik, Institut Biosens

Kako se predviđa da će svetska populacija dostići 9,1 milijardu do 2050. godine, neophodno je da se poveća poljoprivredna produktivnost i na taj način zadovolji sve veća potražnja za hranom. Uzimajući to u obzir, razvoj održivih strategija u poljoprivredi je od izuzetnog značaja. Glavni problem predstavljaju sve učestalije prirodne nepogode među kojima je suša prepoznata kao jedna od najvećih pretnji kada je reč o poljoprivrednoj proizvodnji.

S obzirom da je voda neophodna za rast i razvoj biljaka, jedini način da se revaziđe ovaj problem jeste korišćenje sistema za navodnjavanje. Navodnjavanje igra ključnu ulogu kada je reč o ispunjenju svetskih potreba za hranom, pružajući bolje uslove za rast i veće prosečne prinose useva. Na globalnom nivou, navodnjavana poljoprivreda obezbeđuje oko 40% ukupne proizvodnje hrane i koristi oko 70% od ukupno iscrpljenih rezervi slatke vode

Slika 1. Sistem za navodnjavanje – Linear
Izvor: Autor

Zbog ograničenih rezervi slatke vode, glavni izazov u poljoprivredi u 21. veku jeste ispunjavanje sve većih zahteva za hranom kao posledice izazvane klimatskim promenama i porastom broja stanovnika u svetu. Upravo tačne informacije o prostornoj raspodeli navodnjavanih površina mogu doprineti rešavanju ovog problema. Pored toga, ovakve informacije su ključne u razumevanju uticaja poljoprivrede na iskoristivost vodnih resursa. Dostupnošću ovakve baze podataka poboljšale bi se strategije upravljanja vodnim resursima u poljoprivredi kao i strategije za prepoznavanje potrebe za navodnjavanjem izazvane uticajem klimatskih promena. Međutim, raznolikost useva na parcelama, izuzetan klimatski uticaj i različite prakse korišćenja sistema za navodnjavanje dovode do toga da klasifikovanje navodnjavane i nenavodnjavane poljoprivrede predstavlja veoma velik izazov. Uprkos značaju navodnjavanja u ispunjenju svetskih zahteva za hranom, metode za pružanje tačnih informacija u vezi sa prostornim razmerama i distribucijom navodnjavanih površina na nacionalnom nivou, nisu dovoljno razvijene.

Razvojem novih tehnologija daljinske detekcije, koje pružaju podatke na globalnom nivou u gotovo realnom vremenu na visokoj rezoluciji, ovaj problem je prevaziđen.

Detektovanje i praćenje navodnjavanih povšina zahteva podatke u visokoj prostornoj i vremenskoj rezoluciji. Sentinel 2 ima veliki potencijal kada je u pitanju ispunjenje ovih zahteva. Pružajući jedinstvenu mogućnost mapiranja površina upotrebom slika na rezoluciji 10-60 m koje su dostupne na svakih 5 dana, Sentinel 2 podaci uspešno se koriste za procenu različitih vegetacionih stanja. Pored najčešće korišćenog vegetacionog indeksa Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), istražena je i senzitivnost drugih indeksa na različita vegetaciona stanja. Tako, indeksi koji koriste blisko-inracrveni (NIR) i kratko-infracrveni (SWIR) kanal kao što su Normalized Difference Moisture Index (NDMI), Normalized Multi-band Drought index (NMDI), Moisture Stress Index (MSI), itd., mogu da se koriste za detekciju vlage u zemljištu i veoma su osetljivi kada je u pitanju detektovanje suše kod biljaka. Pored indeksa dobijenih iz satelita, klimatski podaci kao što su padavine i temperatura vazduha su takođe neophodni kada je u pitanju razlikovanje navodnjavanih i nenavodnjavanih površina. Korišćenjem ove grupe podataka za trening algoritama mašinskog učenja, baziranom na veštačkoj inteligenciji, može da se razvije model za detekciju navodnjavanih površina.

Slika 2. Vegetacioni indeksi dobijeni iz Sentinel 2 slika
Izvor: slike procesirane na Institutu Biosens

Kako su vodni resursi sve oskudniji, veoma je važno raditi na unapređenju strategija upravljanja prirodnim resursima kako bi se osigurala buduća zaštita i razvoj poljoprivrednog sektora.