Duboko učenje za delineaciju poljoprivrednih parcela

Djordje Batić

Istraživač-pripravnik, Institut Biosens

Preduslov za robustno praćenje poljoprivrednih sistema na nivou polja su tačne i ažurne informacije o poljoprivrednim jedinicama i njihovim karakteristikama. Precizno definisane granice polja omogućavaju pouzdano određivanje i kolekciju podataka vezanih za lokaciju, površinu i oblik parcela. Najčešće korišćen izvor za dobavljanje podataka o poljoprivrednim granicama je katastar. Međutim, proces ekstrakcije katastarskih podataka je i dalje značajno manuelan proces, što neizbežno dovodi do povećane verovatnoće da će doći do greške u merenju i povećanih troškova. Štaviše, neretko je da prostorne informacije dobijene iz katastra ne predstavljaju stvarno stanje parcela, što je posledica komplikovanog procesa ažuriranja podataka.

Znanje o granicama, lokaciji i površini polja može doprineti efikasnosti upravljanja poljoprivrednim parcelama kroz optimizaciju procesa sađenja, đubrenja i žetve poljoprivrednih dobara. Pored toga, tačne informacije o opsegu polja se mogu iskoristiti za unapređenje procesa automatske klasifikacije useva i predikcije prinosa, što značajno doprinosi praćenju rasta i performansi useva i omogućava bolje razumevanje uslova i nutritivnih potreba zemljišta. Tradicionalni pristupi za klasifikaciju useva se oslanjaju na klasifikaciju na nivou piksela (engl. per-pixel classification). Ovo podrazumeva da se spektralne informacije posmatraju nezavisno od prostornih informacija i zanemaruje grupisanje regiona piksela u semantički slične grupe koje možemo smatrati objektima, što dovodi do loših rezultata. Način na koji možemo da prevaziđemo probleme vezane za per-pixel klasifikaciju poljoprivrednih polja je detekcija granica (delineacija) i segmentacija parcela, pristupi koji omogućavaju da grupišemo homogene i semantički srodne piksele u odvojene regione i na taj način omogućimo preciznu klasifikaciju baziranu na objektima (engl. object-based classification) nad visokim prostornim rezolucijama koje su prisutne kod većine satelitskih slika.

Jedan od mogućih načina unapređenja procesa kreiranja i ažuriranja katastarskih podataka je automatizacija procesa delineacije granica parcela korišćenjem metoda dubokog učenja i satelitskih slika visoke rezolucije. Istraživanje koje predstavljamo u ovom blogu se oslanja na tehnike dubokog učenja za ekstrakciju poljoprivrednih parcela i njihovih granica uz pomoć multispektralnih Sentinel-2 satelitskih snimaka. Razvijena je multi-task konvolutivna neuronska mreža koja za ulazne podatke koristi Sentinel-2 snimke prikupljene na području Flevoland regije u Holandiji. Ideja multi-task mašinskog učenja je zajedničko učenje semantički sličnih zadataka, sa ciljem da znanje sadržano u jednom zadatku prenesemo i na druge. U slučaju ovog istraživanja, jedan zadatak se odnosi na delineaciju granica parcela, dok drugi zadatak izvršava semantičku segmentaciju parcela. Oba zadatka sadrže deljenu reprezentaciju (znanje) koje je sadržano u plićim slojevima mreže, dok se u daljem delu arhitektura račva na dve grane koje obavljaju zasebne zadatke i generišu dva izlaza mreže. U poslednjem koraku rešenja, izvršeno je post-procesiranje povezivanjem nepotpunih granica parcela, kombinovanjem obrađenih izlaza mreže i kreiranjem završne mape koja prikazuje detektovane pojedinačne instance poljoprivrednih parcela. Prikaz predloženog rešenja možete videti na slici 1. Rešenje je evaluirano korišćenjem F-skor mere i ostvaruje srednji skor od 0.66 prilikom detekcije granica, dok je zadatak segmentacije parcela evaluiram IoU merom i ostvaruje rezultat od 0.89.

Slika 1 Prikaz predloženog rešenja. Ulaz u mrežu je multispektralna slika (ovde predstavljena kao RGB). Deljeno znanje sadržano u plićim slojevima mreže je obrađeno u Encoder bloku, koje se potom koristi za odvojeno učenje koncepata granice i parcele i generisanje mapa. Poslednji korak vrši popunjavanje nepotpunih granica i kombinovanje izlaza mreže kako bi generisali mapu sa pojedinačnim instancama poljoprivrednih parcela.

Buduća istaživanja se mogu fokusirati na popravljanje kvaliteta ulaznih podataka generisanjem kompozitnih slika na mesečnom nivou, predikciji na slikama iz više različitih datuma i izgradnjom konsenzusa određivanjem prosečne predikcije kao i definisanjem poljoprivrednih instanci korišćenjem pristupa dubokog segmentisanja instanci (engl. instance segmentation) koji ima potencijal za direktno generisanje zatvorenih granica bez potrebe za postprocesiranjem izlaza mreže