Elektromagnetska provodljivost zemljišta u preciznoj poljoprivredi

Dimitrije Stefanović

mlađi istraživač

Najznačajniji zadaci precizne poljoprivrede jesu smanjenje troškova, maksimalno povećanje prinosa kao i smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu. Iako su ekonomski dobici koje poljoprivrednici trenutno ostvaruju primenom metoda precizne poljoprivrede primetni, oni se moraju unapredjivati kako bi se praksa primene ovih metoda popularizovala medju poljoprivrednicima. Isplativa identifikacija i upravljanje prostornom varijabilnoscu zemljista i nutrienata, varijabilno djubrenje, primena razlicitih agrotehnickih mera u zavisnosti od proizvodnog kapaceta dela parcele, precizno donosenje odluka koriscenjem razlicitih indikatora, samo su neki od mogucih nacina da se ovi dobici unaprede.

Za donosenje odluka poljoprivrednici koriste razlicite informacije kao što su mape prinosa, laboratorijska ispitivanja zemljista, vidljive promene u izgledu tla i topografiji. Pored navedenih metoda, merenje elektromagnetske provodljivosti zemljista se već dugo koristi za identifikaciju osobina zemljišta. S obzirom na to da zemljište predstavlja medijum za razvoj biljaka, od kljucne je vaznosti poznavati sve pojedinosti datog medijuma i kako njegove karakteristike uticu na rast i razvoj biljaka. U zavisnosti od izmerenih vrednosti provodljivosti moguće je razlikovati glinu od mulja ili peskovitog zemljišta, a takođe korelišu sa veličinom zemljišnog zrna i teksturom.

Slika 1. Geonics Ltd. EM38-MK2 sonda

Intsrumenti za merenje elektromagnetske provodljivosti zemljišta koristi se i za prikupljanje podataka u okviru istrazivanja koje sprovode istrazivaci sa Instituta BioSense. Jedan od takvih instrumenata je i Geonics Ltd. EM38-MK2 sonda. Ovaj instrument sastoji se od 2 prijemna kalema na rastojanjima 0.5 m i 1 m od predajnog kalema i pomoću njih se simultano detektuju vrednosti prividne električne provodljivosti kao i magnetske susceptibilnosti na dubinama od 0.5 m i 1 m. Povezivanjem sa preciznim GPS uredjajem dobijaju se georeferencirani podaci spremni za dalju obradu.

Slika 2. Geonics Ltd. EM38-MK2 sonda u terentskim uslovima. Sonda se nalazi u specijalnim sankama

Ovako dobijeni podaci se koristi za dobijanje brzih i pouzdanih informacija o osobinama kao što je salinitet zemljišta. Takođe, obezbeđuje mogućnost praćenja upotrebe vode za useve i vode koja je dostupna biljkama u profilu zemljišta tokom vegetacije. Na ovaj nacin mogu se donositi precizne i pravovremene odluke o navodnjavanju ili đubrenju što direktno utiče na budući prinos.

Vrlo bitnu ulogu u ispitivanju zemljišta ima uzorkovanje, koje se po pravilu sprovodi na velikom broju ekvidistantnih tacaka u okviru parcele. Obradom podataka dobijenih elektromagnetskom sondom, mogu se generisati mape sa odredjenim brojem zona koje nam daju informacije o tome kako na pametan nacin da uzorkujemo zemljiste, što može umanjiti troškove analize zemljišta za čitavu parcelu.

Slika 3. Mape elektromagnetne provodljivosti zemljišta dobijene interpolacijom: provodljivost na 0.5 m (gore levo) i 1 m (dole levo), susceptibilnost na 0.5 m (gore desno) i 1 m (dole desno)